Contents

Kapak
Research Article
Konaklama İşletmelerinde Yenilik Yönetimi Uygulamaları Ve Yenilik Yönetimi Yararı Arasındaki İlişki
InnovatIon Management PractIces And BenefIt Of InnovatIon Management In The AccomodatIon Industry

İhsan Kurar, Mustafa Kavacık

Türkiye’de Bebek Ölümlerinin Nedensellik Analizi Üzerine Bir Uygulama
An ApplIcatIon On CausalIty AnalysIs Of Infant MortalIty In Turkey

Serhat Ateş

Kkripto Para Piyasası İle Borsa İstanbul Arasındaki İlişkisinin Analizi: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi
AnalysIs Of The RelatIonshIp Between Cryptocurrency Market And Borsa Istanbul: Toda-Yamamoto CausalIty Test

Aslı Özen Atabey, Mustafa Karakuş

Review
Coğrafi İşaretli Ürünlerin Önemi Ve Çorum İlindeki Coğrafi İşaretli Ürünler
The Importance Of GeographIcally IndIcated Products And GeographIcally IndIcated Products In Çorum

Mihriban Çolak

indexindexindex