Amaç

Dergimiz, Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 konularında sistemler, kuramlar, yöntemler ve uygulamalara yönelik araştırmalara odaklanmaktadır. fIVEZERO; hakemli, açık erişimli, Mayıs ve Ekim ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanan uluslararası bilimsel bir dergidir. Dergide yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Kapsam

Akademik araştırmacıları, akademisyenleri, araştırmacıları, sektör profesyonelleri ve sektöre yön veren etkileyiciler ile sektör temsilcilerinin bilimsel bilgilerinin paylaşıldığı global bir platform oluşturmak için Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 konularını çeşitli açılardan ele alan orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu, kitap incelemesi, röportaj ve etkinlik yazılarını yayınlar. Belirlenen tematik konular ile ilgili ve derinlikli araştırma ve yorumları da içeren işletme, iktisat, endüstri mühendisliği başta olmak üzere anılan temalar üzerine çalışan diğer disiplinleri ve farklı alanlardan da katkılara açıktır. Akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, sektör temsilcileri, işletmeler ile akademik kurum ve kuruluşlar derginin hedef kitlesini oluşturur.

Derginin Kabul Alanına Giren Örnek Araştırma Alanları:

 • Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 araştırma gündemi
 • Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 zorlukları ve fırsatları
 • Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0’da İnsan becerileri
 • Dijital Dönüşüm
 • Dijital Yönetimde Risk Yönetimi
 • Dijital dönüşümün sosyolojik etkileri
 • Dijital dönüşüm ve hukuki düzenlemeler
 • Dijital dönüşüm için makro/mikro politikalar
 • Paylaşım Ekonomisi
 • Ağ Ekonomisi
 • Döngüsel ekonomi
 • Ekonomi 4.0
 • Yönetim 4.0
 • Pazarlama 4.0
 • Lojistik 4.0
 • Finans 4.0
 • Eğitim 4.0
 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Endüstri 4.0
 • İş entegrasyon stratejisi
 • Toplum 5.0’da gelişmekte olan pazarlar
 • Tekno Girişimcilik
 • E-Ticaret
 • Yeni iş sistemleri
 • Otonom sürüş
 • Akıllı Şehirler
 • Gelecekteki bankacılık
 • Sürdürülebilir finans
 • Dijital finans yönetimi
 • Kripto paralar
 • Robot Teknolojileri
 • Akıllı Fabrikalar
 • Yapay Zeka
 • Blockchain teknolojileri ve uygulamaları
 • Nesnelerin interneti ve uygulamaları
 • Bulut bilişim ve uygulamaları
 • Büyük veri ve uygulamaları
 • Arttırılmış/Sanal gerçeklik ve uygulamaları
 • 3D yazıcılar ve uygulamaları
 • Kripto paralar
 • Akıllı Sözleşmeler
 • Siber güvenlik
 • Siber fiziksel sistemler
 • Simulasyon
 • Akıllı şehirler
 • Makine öğrenmesi
 • İleri imalat teknolojileri
indexindexindex