YAZIM KURALLARI

1. fIVEZERO dergisine yüklenen makaleler İngilizce ya da Türkçe dillerinde olabilir.

2. Yapılan her bir çalışmanın etik sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz. Etik kurul veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi yönetimine bildirmek zorundadır.

3. Makale yükleme sırasında telif hakkı devir formu sorumlu yazar tarafından doldurup imzalanarak sisteme yüklenmelidir.

4. Tüm makalelerin değerlendirme sürecinde; hakemlik türü olarak, çift kör (double blind peer review) hakemlik sistemi süreci işletilmekte ve en az iki hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda Dergi Yayın Komisyonu hakem raporlarını inceleyerek makale için üçüncü bir hakemin atanmasına veya makalenin yazara iade edilmesine karar verebilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

6. Dergiye gönderilecek yazılar Makale Gönderi Dosyaları bölümnde yer alan  makale şablonundaki  kurallara göre yazılmalıdır. 

7. Dergiye gönderilecek dosyalara (Telif hakkı devir formu, Etik Beyan Formu) makale gönderi dosyaları sayfasından erişebilirsiniz.

indexindexindex