Amaç

Dergimiz, Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 konularında sistemler, kuramlar, yöntemler ve uygulamalara yönelik araştırmalara odaklanmaktadır. FIVEZERO; hakemli, açık erişimli, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanan uluslararası bilimsel bir dergidir. Dergide yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler, Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Kapsam

Akademik araştırmacıları, akademisyenleri, araştırmacıları, sektör profesyonelleri ve sektöre yön veren etkileyiciler ile sektör temsilcilerinin bilimsel bilgilerinin paylaşıldığı global bir platform oluşturmak için Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 konularını çeşitli açılardan ele alan orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu, kitap incelemesi, röportaj ve etkinlik yazılarını yayınlar. Belirlenen tematik konular ile ilgili ve derinlikli araştırma ve yorumları da içeren işletme, iktisat, endüstri mühendisliği başta olmak üzere anılan temalar üzerine çalışan diğer disiplinleri ve farklı alanlardan da katkılara açıktır. Akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, sektör temsilcileri, işletmeler ile akademik kurum ve kuruluşlar derginin hedef kitlesini oluşturur.

Derginin kabul alanına giren araştırma alanları:

 • Endüstri 4.0 ve ilgili konular

 • Toplum 5.0 ve ilgili konular

 • 3D yazıcılar ve uygulamaları

 • Ağ ekonomisi

 • Akıllı fabrikalar

 • Akıllı sözleşmeler

 • Akıllı şehirler

 • Arttırılmış/sanal gerçeklik ve uygulamaları

 • Blockchain teknolojileri ve uygulamaları

 • Bulut bilişim ve uygulamaları

 • Büyük veri ve uygulamaları

 • Dijital dönüşüm

 • Dijital dönüşüm için makro/mikro politikalar

 • Dijital dönüşümde hukuki düzenlemeler

 • Dijital dönüşümün sosyolojik etkileri

 • Dijital finans yönetimi

 • Dijital yönetimde risk yönetimi

 • Döngüsel ekonomi

 • Eğitim 4.0

 • Ekonomi 4.0

 • E-Ticaret 4.0

 • Finans 4.0

 • Gelecekteki bankacılık

 • İleri imalat teknolojileri

 • İş entegrasyon stratejisi

 • Kripto paralar

 • Lojistik 4.0

 • Makine öğrenmesi

 • Nesnelerin interneti ve uygulamaları

 • Otonom sürüş

 • Paylaşım ekonomisi

 • Pazarlama 4.0

 • Robot teknolojileri

 • Siber fiziksel sistemler

 • Siber güvenlik

 • Sürdürülebilir finans

 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Endüstri 4.0

 • Tekno girişimcilik

 • Yapay zeka

 • Yeni iş sistemleri

 • Yönetim 4.0

indexindexindex