Yıl: 2021, Cilt: 1, Sayı: 1

Year: 2021, Vol.: 1, No.: 1

Kapak
Araştırma makalesi
Türkiyede Dijital Dönüşüm, Ekonomik Büyüme İşsizlik İlişkisi

Olcay Karakaya

Toplum 5.0’ın Türkiye’deki Karşılığını Aramada Güven Kavramının Lisansüstü Tez Çalışmaları İle Anlaşılması Üzerine Bir Araştırma

Mustafa Atilla Arıcıoğlu

Endüstri 4.0 Altında Iot Özellikli Akıllı Uygulamalar

Mehmet Yasin Özsağlam

Derleme
Toplum 5.0’da İnsan Kaynakları Yönetiminin Robotik Kaynaklar Yönetimiyle İşbirliğinde Açmazı Ve Bir Çözüm Önerisi

A. Aslan Şendoğdu

Endu¨stri 4.0’ın Lojistik Sektöru¨ne Uygulanması: Lojistik 4.0

Abdurrahim Furkan Mercimek, Tahsin Geçkil

indexindexindex